sosibl

sosibl
<lat.> Mürəkkəb sözlərin sosialist mənasında olan birinci tərkib hissəsi; məs.: sosial-demokrat, sosial-demokratizm və s.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • sosibl-demokrat — Sosial demokrat partiyasının üzvü, sosial demokratiya tərəfdarı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sosibl-demokratik — sif. Sosial demokratiyaya aid. Sosial demokratik ideologiya. Sosial demokratik görüşlər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sosibl-demokratiya xıx — əsrin sonuncu rübündə meydana gələn sosialist partiyalarının ümumi adı. Rusiya sosialdemokratiyası. Alman sosial demokratiyası …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sosibl-demokratizm — Sosial demokratiyanın ideologiyası və taktikası …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sosibl-imperialist — Sosial imperializm siyasəti yeridən və ya bu siyasəti müdafiə edən adam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sosibl-imperializm — Opportunizmin bir növü, sosial demokratların öz ölkələrinin imperialist hökumətini dayaqlama siyasəti …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sosibl-revolyusioner — <ixtisarı: «eser»> 1902 ci ildə Rusiyada xalqçı qrupları qalıqlarından əmələ gəlib, Oktyabr inqilabından sonra sovet hakimiyyətinə qarşı mübarizə aparmış əksinqilabçı qolçomaq partiyasının üzvü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”